Kezdőlap » Házirend

Házirend

Expo Center épületében és szabadtéri rendezvényeire belépőkre vonatkozó szabályok:

Jelen Házirend hatálya a valamely rendezvényre érkező látogatók mellett kiterjed az Expo Center épületébe és szabadtéri területére egyéb célból (például vendégként, szerződő partnerként munkavégzés céljából vagy más okból) az épület helyiségeibe belépő természetes személyekre is (együttesen úgy is, mint: „belépők” vagy „látogatók”).

A látogató a belépéssel vállalja a jelen Házirend és az egyes programokra vonatkozóan esetileg meghatározott speciális szabályok betartását, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az Expo Center munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

A hatályos jogszabályi előírások és a biztonság maximális fenntartása érdekében a rendezvényekre, illetve az épületbe, és az egyes helyiségekbe történő belépők létszámát az Expo Center esetleges jogszabályi korlátozásokon túl is maximalizálhatja.

Az épület területén kamerás megfigyelőrendszer működik.

Az Expo Center egész területén fényképezni és videofelvételt készíteni, csak engedéllyel szabad.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni!

Az épületben szórólapot osztani, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy hasonló tevékenységet végezni kizárólag engedéllyel szabad.

Az épületbe háziállatot bevinni tilos.

Az épületben kéregetni, házalni, hangoskodni, céltalanul tartózkodni tilos.

Az épületbe, valamint a kültéri rendezvényekre illegális bódítószerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos.

Az Expo Center területén található berendezések (pl. mosdó, tűzgátló ajtó, stb.) nem rendeltetésszerű használata és azok szándékos megrongálása kitiltást, illetve kártérítési eljárást von maga után.

Expo Center épületében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, melynek betartásáért a felelős szervező, és az általa megbízott biztonsági személyzet a felelős.
A DOHÁNYZÁS KIZÁRÓLAG A KIJELÖLT DOHÁNYZÓ HELYEKEN ENGEDÉLYEZETT!
A kiállítási, ill. rendezvény helyiségekben tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot elhelyezni, kiállítani tilos, csak a terméket szimbolizáló üres edényeket, dobozt, stb. szabad elhelyezni. Különleges esetben az üzemeltetést végző személyzettel, előre egyeztetett feltételekkel, tűzoltósági engedéllyel, korlátozott mennyiségben, ilyen természetű anyag is elhelyezhető.
A kiállítási, ill. rendezvény területére kémiai vegyületeket, vegyszereket, behozni, tárolni, felhasználni, csak az üzemeltetést végző személyzettel egyeztetve, előzetes engedély alapján lehetséges.
Tűzveszélyes tevékenység csak előzetesen kiadott írásos engedély alapján végezhető. A látogatók részére biztosított nyitvatartási idő alatt tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos. Kivételes esetek: pl. termékek bemutatásával vagy színpadi jelenetekkel kapcsolatos tevékenységek stb. továbbá pirotechnikai eszközök használata (pl. tűzijáték, füstgép stb.). Ilyen tevékenységet csak az üzemeltetést végző személyzettel egyeztetve, ill. előzetes tűzoltósági engedély alapján végezhető.
A kiállítási, ill. rendezvény megtartására bérbe adott területek tűzvédelmi előírásainak betartásáért a rendezvényszervező (Bérlő) felel.

Dome

Rendezvényszervezőknek